Кредити

Кредит без превод на работна заплата

Какво е банков кредит без превод на работна заплата? Докато в миналото беше често срещана практика кредитите от банки да се изплащат автоматично от работната заплата, то този метод в наши дни почти не се прилага. Най-популярният кредит днес е кредитът без превод на работна заплата, който погасявате по начин, удобен за вас. Този вид […]

Кредитни посредници

Какво представляват т.нар. кредитни посредници? Съществува електронно поддържан списък на лицензираните БНБ кредитни посредници. БНБ е създала публичен Регистър на кредитните посредници, които са получили разрешително и практикуват своята посредническа дейност по реда на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП). Кредитни посредници София За живущите в региона на София […]

Услуга с ефективен резултат: Ето какви са реалните предимства да се доверите на кредитен посредник

Има ситуации, в които подкрепата и професионалната насока, се оказват безценни, при това не само от гледна точка на спестеното ни време Всеки от нас цени времето си и се стреми, когато полага усилия, те да доведат до максималния очакван резултат. Останалото е не просто загуба на часове от забързаното ни ежедневие, то е крайно […]

Към началото