Ипотечни кредити

Кога е удачно да поискаме ипотечни кредити?

Би било прекрасно, ако можехме сами, със собствени средства да закупим жилище или друг недвижим имот и да не ни се налагаше да търсим различни варианти да осигурим на семейството си собствено жилище, но за съжаление това се отдава на много малка част от нас.

Видове ипотечни кредити

Като за начало е добре да сте запознати, какво точно означават заемите, които днес са известни с името ипотечни кредити. Най-общо казано те се от пускат от банки, като за залог се дава някой стар имот или заем за новопридобит имот, който веднага бива ипотекиран. Като цяло този дял на съвременните заеми е с най-голям […]

Към началото