Кредит на вноски

Може би много от вас се питат могат ли да получат кредит на вноски без поръчител? Да, възможно е, но само ако отговарят на изискванията на кредитора.

кредити- заемиОтносно възрастта общото условие за такъв заем е да сте над 18 години. Това е така, но при условие че тази възраст е приета от кредитиращата институция, пред която кандидатствате. Някои кредитори имат по-висок праг на минималната възраст например 21-23 години.

Кредити на седмични и месечни вноски

Заемите на вноски се отпускат за всякакви цели и са алтернатива на заемите до заплата. Парите могат да се използват за инвестиции в недвижими имоти, закупуване на кола, финансиране на бизнес или дори погасяване на друг просрочен заем. По принцип можете да използвате парите от вашия кредит на месечни вноски или кредит на седмични вноски за абсолютно всичко, което искате, без да мотивирате с изключително много подробности.

Задавате ли си въпроса какво ще стане, ако платя заема на вноски по-рано? Кредиторите обикновено насърчават предсрочно погасяване на вашия онлайн кредит на вноски и не начисляват такса за такава сделка. Възможно е обаче да има и кредитори, които да начисляват такса за предсрочно погасяване при отпускане на кредит на вноски online.

Обикновено хората, които кандидатстват например за  кредит на вноски до 1000 лв., размерът се изчислява от кредитора и длъжника заедно, въз основа на доходите и възможностите за плащане. Възможно е да увеличите стойността на вноските си, за да изплатите заема по-бързо. Ако например сте се договорили за определен период, може да го съкратите двойно и да плащате два пъти по-голяма вноска.

 

Какво се случва, когато изплатите вашия заем?

Пълното изплащане на заема ви дава възможност да подобрите кредитната си история и да имате по-голям шанс за достъп до нов заем при по-добри условия в бъдеще.

За получаването на одобрение за заем на вноски се чака между 10 минути и 24 часа, в зависимост от кредитиращата институция.

 

Кредит на вноски
Към началото