Кредит без справки

кредити- заемиКредитите без справки представляват кредитни продукти, които се предлагат без да се извършва преглед на кредитната история на потенциалния потребител. В Централния кредитен регистър се пази квалифицирана информация за кредитния статус на всеки човек, който е имал или има настоящи кредитни задължения.

Някои кредитори предоставят кредити без да проверяват информационната мрежа на ЦКР. Те вместо да проверяват досието на кредитоискателя в базата данни, се свързват с работодателя и проверяват източника на неговите приходи. Бързите кредити без справки в тези ситуации се отпуска на хора с постоянни доходи, чиито размер е достатъчно голям, за да може да обслужват своите дългове. Някои заемодатели се интересуват предимно от това колко са високи и дали са регулярни доходите и не се интересуват от източника им.

Бърз кредит без справки – има ли го реално?

Кредитите, при които финансовата структура не извършва справка в базата данни са възможност за усвояване на средства от хора, които се считат за некредитоспособни платци. Наистина има кредитори, които предоставят кредити на такива лица, но те са с по-малка сума (до определен лимит) и с по-малък погасителен период. Това е така, защото тези клиенти са с висок риск за финансовите организации.

При какви условия се отпуска онлайн заем без справки?

За такива заеми най-често подават заявление хора с нередовно погасявани кредити и лоша кредитна история. Заемите без справки за хората с дългове могат да са най-добрият избор за нередовните платци. Макар, че повечето банкови и небанкови дружества не одобряват такива кандидатури, съществуват и малък брой фирми, които отпускат такива заеми. Условията им обикновено са клиентите да им представят документ за доходите си. Третата опция е да се предложи на кредитора допълнително обезпечение за връщане на сумата чрез ипотека. Третият вариант е друго лице в качеството си на гарант да обезпечи кредита със своя недвижима собственост.

Кредит без справки
Към началото