Кредитни посредници

Какво представляват т.нар. кредитни посредници?

Съществува електронно поддържан списък на лицензираните БНБ кредитни посредници. БНБ е създала публичен Регистър на кредитните посредници, които са получили разрешително и практикуват своята посредническа дейност по реда на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП).

Кредитни посредници София

За живущите в региона на София съществуват много опции, което е предимство за жителите на областта. Добър вариант е да изпратите дистанционно заявка за консултация и придружаване в комуникацията с кредитните институции на кредитен посредник. В наши дни всички бизнес операции най-често се извършват в онлайн пространството, така че ако решите, може да получите съдействие и от комфорта на вашия дом.

 

Как да изберем кредитен посредник?

Уважаван кредитен посредник никога няма да предложи да фалшифицира документи и няма да обещае 100% резултат, тъй като това не зависи изцяло от него. Намирането на добър и честен кредитор е трудно. Интернет е пълен с предложения, но е много трудно да се определи степента на тяхната надеждност. Преди да се свържете с брокер, препоръчваме да проучите отзивите на други клиенти и да попитате приятелите си, тъй като може би някой от тях вече е използвал услугите на фирма за онлайн кредити.

Не е нужно обаче да търсите заемодател само в границите на вашия град. Можете също така да си сътрудничите с организации от други региони. За щастие, заемодателят може да работи със своите клиенти от всяка точка, тъй като услугите се предоставят онлайн.

Когато идентифицирате най-подходящия кредитен посредник за вас, проверете следните аспекти:

  • кредитната компания е регистрирана и има всички необходими документи и  лицензи;
  • има офис, разположен на юридическия адрес;
  • има актуален телефон за връзка;
  • има постоянно актуализиран уебсайт;
  • компанията е сертифицирана от Националната асоциация на финансовите консултанти и кредитните брокери;
  • има препоръки от банки, с които си сътрудничи.

По какво се различават кредитния посредник от фирмата за бързи кредити?

Съществува разлика между кредитния посредник и кредитната компания. Докато посредникът е медиатор между заемодателя и потребителя, то кредиторът се включва в процеса на отпускане на кредит на по-късно ниво. Посредникът представя на потребителя актуален  списък с всички варианти за кредит, които са надеждни и сигурни, и разяснява характеристиките им. Заемодателят събира документите и накрая одобрява и отпуска заема.

Кредитни посредници
Към началото