БЯЛА КАРТА

Вземи международна кредитна карта, с лимит от 100 до 3000 лева.
Без такси за издаване, обслужване и теглене от банкомати в България. Без трудов договор.
Подходяща за лица с лоща кредитна история

 

ПОВЕЧЕ ЗА КОМПАНИЯТА:

АКСЕС ФАЙНАНС ООД е създадена през 2013 г. като небанкова финансова институция и в последствие е вписана в регистъра при БНБ под № BGR00332. Надзорен орган осъществяващ контрол върху дейността на Аксес Файнанс ООД е Българска народна банка с адрес за кореспонденция гр. София 1000, пл. „Княз Александър І“ №1
Основната дейност на АКСЕС ФАЙНАНС ООД е предоставяне на парични заеми със собствени средства съгласно Закона за кредитните институции.

Дружеството е регистрирано и като Администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни под № 395972.

 

 

БЯЛА КАРТА
Към началото