Кога е удачно да поискаме ипотечни кредити?

Би било прекрасно, ако можехме сами, със собствени средства да закупим жилище или друг недвижим имот и да не ни се налагаше да търсим различни варианти да осигурим на семейството си собствено жилище, но за съжаление това се отдава на много малка част от нас.

Ако и вие не сте сред щастливците и не разполагате със собствени средства какво можете да предприемете, за да закупите или довършите строежа на жилището си? В тези случаи най — подходящото решение е ипотечен заем.

Какво представляват тези банкови заеми и как можете да кандидатствате за тях?

Тези пари на заем, както е видно се отпускат срещу предоставяне на обезпечение във вид на ипотека. Тези кредити са дългосрочни и са предназначени както за физически, така и за юридически лица.

Най — често до тях прибягват хора, които имат нужда от по — големи суми за покупка на жилище, за довършване на започнат строеж или за покупка на жилище на „зелено”.

Тези заеми са познати и по наименованието „жилищни кредити”.

За да кандидатствате за такъв вид дългосрочен заем трябва да отговаряте на няколко условия като:

• Да имате стабилен, постоянен и висок доход;

• Да нямате задължения към банковите институции;

• Да можете да предоставите нужното обезпечение.

Ако отговаряте на тези условия нужният ви заем ще ви бъде отпуснат без проблем.

Тъй като тези заеми са дългосрочни, което означава, че ще ги погасявате доста години е добре, преди да кандидатствате да се срещнете с кредитен инспектор, който да ви запознае по — подробно с цялата процедура по кандидатстване, получаване и усвояване на парите на заем.

Добре да си дадете сметка дали ще сте в състояние да погасявате заема си редовно и в уговорените срокове. Ако според вас ще успеете, тогава можете спокойно да кандидатствате и с отпуснатите средства да закупите мечтаното жилище без проблем.

Кога е удачно да поискаме ипотечни кредити?
Към началото