Рефинансиране на лоши кредити

Кредити за рефинансиране на лоши кредити

кредити- заемиПитате ли се дали се нуждаете от положителна кредитна история, за да получите рефинансиране лоши кредити? Отговорът е да. Когато става въпрос за заеми с висока стойност (недвижими имоти или ипотечни заеми), кредитната история трябва да бъде положителна. Лошите кредити са кредити с просрочия. Ако те са от 1 до 30 дни, кредиторите са по-либерални. Ако са обаче с по-голям период, то и заемодателите са с по-рестриктивни ограничения и съответно начисляват по-високи лихви.

Ако се нуждаете от рефинансиране на кредити с лоша кредитна история, тогава е възможно да предложите на заемодателя съдлъжник като обезпечение и ще можете да получите рефинансирането.

Какви са предимствата на заема за рефинансиране на лоши кредити?

Заемът за рефинансиране за лоши кредити може да бъде полезен за изплащане на бърз заем или потребителски заем. Това ще бъде изгодно в случаите, когато размерът на лихвата е много по-достъпна спрямо лихвения процент на стария заем. И така, ето предимствата на рефинансирането на кредитите:

  • Полезно е сливане на няколко заеми в един (на бенефициента се дава възможност да управлява изплащането на заемите си много по-ефективно, като извършва еднократно плащане към един кредитор);
  • Този вид заем предлага възможността да извършите плащането във валутата, в която получавате месечния доход. Това ви дава предимството да не се налага да плащате при променлив валутен курс (много от заемите, договорени през предишни години, са били направени във валути с много висока колебания, като например швейцарския франк или еврото);
  • Разходите за процедурата по рефинансиране са много по-ниски в сравнение с предишния заем;
  • Рефинансирането на заема води до премахване на много по-висок лихвен процент, което означава, че новият договор е много по-достъпен и по-лесен за плащане;
  • Някои кредитни компании предлагат на бенефициента възможността да получи гратисен период, което означава или общото неплащане на вноски за този период, или неплащане на лихви за този период;
  • Можете да изберете заем за рефинансиране с фиксиран лихвен процент в ущърб на такъв с променлив лихвен процент, който позволява на бенефициента да контролира по-ефективно месечните разходи;
  • Размерът на заема за рефинансиране може да бъде по-висок, като се има предвид, че новият заем ще се отнася до текущите доходи на дадено лице;
  • Срокът за изплащане може да бъде предоговорен, така че новият заем дава възможност на бенефициента да получи много по-дълъг (по-нисък лихвен процент) или по-кратък срок на изплащане (позволяващ му да изплати заема по-бързо).

Ако сте решили, че е настъпил подходящия момент да смените стария заем с нов, по-изгоден, който отговаря на доходите ви, тогава отворете нашия уебсайт и изберете идеалния заем за рефинансиране на стария ви заем от обхвата на предложенията за рефинансиране на заеми, който е на разположение на всички заинтересовани българи. Вземете повече пари за заем или намалете лихвения процент още сега!

Рефинансиране на лоши кредити
Към началото