Помощ за кредит с лошо цкр

Търсите помощ за кредит с лошо цкр?

заплата без лихваЕдна от последиците от изпадането в спиралата от дългове и просрочени задължения по ангажименти е вписване в Централния Кредитен Регистър. Този вид информация е значителна пречка за много финансови дейности, като например ипотека или кредит на вноски. В този пост ще разгледаме въпроса дали наличието на негативна кредитна история в Регистъра пречи ли на вземането на небанков заем?

 

Аз съм в ЦКР – от къде мога да взема заем?

Ако името ви фигурира в черния списък на ЦКР, може да кандидатствате за заем без справки. Небанковите финансови компании рядко решават да отпускат заеми на хора с нерегулирана кредитна история,тъй като един такъв договор включва значителен риск и за двете потенциални страни. Кредитополучателят рискува да получи още едно отрицателно вписване в кредитната история, а кредитната компания е изложена на загуби поради липсата на финансова ликвидност на изпълнителя.

Означава ли това, че хората с вписвания в регистъра на длъжниците нямат шанс за заем от финансовите компании? За щастие, не, въпреки че тяхното пространство за маневри трябва да се счита за много ограничено. Сред наличните възможности за финансиране, помислете за следните опции.

 

Обезпечен заем

В ситуация, в която отрицателните данни в кредитната история ни пречат свободно да разглеждаме наличните оферти, едно от възможните решения е кредит за кола или кредит за недвижими имоти.

Разбира се, тази възможност е тясно свързана с естеството на дълга. Ако в резултат на неизплатени задължения предишният кредитор придобие правото да поеме имота, длъжникът няма да може да го заложи в следващия заем. В такива ситуации размерът на дълга и резултатът от всяко съдебно производство играят ключова роля.

Помощ за кредит с лошо цкр

Запис на заповед за заем

Най-важният аспект, който отличава този специфичен вид заем от небанкова финансова компания, е естеството на задължението. Заемът със запис на заповед е споразумение между две частни лица. Подробностите за този вид споразумение са отговорност единствено на заинтересованите страни – ако заемодателят не е загрижен за финансовото състояние на потенциалния длъжник, той може да му предостави заем при индивидуални условия.

Трябва обаче да се има предвид, че частният заем с менителница трябва да отговаря на изискванията на българското законодателство. Това се отнася преди всичко за писменото му отчитане, като се вземе предвид цялата необходима лична информация.

 

Имате лоша кредитна история? Представете своя случай индивидуално!

Значителен дял от кредиторите проверяват кредитспособността, т.е. до колко могат да имат доверие на потенциалните клиенти в публично достъпни бази данни за бизнес информация. Неплатените вземания обаче не трябва окончателно да анулират шансовете ви за получаване на заем. Добре е да знаете, че тези заеми са възможни, но могат да бъдат малко по-скъпи.

 

Помощ за кредит с лошо цкр
Към началото