Пари назаем срещу лихва

Пари на заем срещу лихва – какво трябва да знаем?

Пари назаем срещу лихва е финансов инструмент, чийто ефект и резултат зависят от начина, по който го използвате. Човек с добре обмислен финансов план винаги извършва плащания навреме, така че не попада върху глоби, неустойки и лихви.

Следователно, за да вземете пари назаем правилно, трябва:

Направете финансов план

Финансовият план е основата на благосъстоянието. Той работи независимо от нивото на дохода, защото ви помага да разберете:

 • Колко пари печелите всеки месец и колко харчите.
 • Кои разходни позиции са необходими и кои могат да бъдат премахнати.
 • За какво кредитно натоварване сте готови.

Поставете си цели

Те трябва да са конкретни – с точни числа и дати. Неясните формулировки само ще попречат.

Балансирайте активите и пасивите

Активите са това, което ви носи пари (заплата, банков депозит). Пасивите са това, което ги отнема (заеми). При здравословен бюджет активите носят повече, отколкото пасивите се отнемат. Тук трябва да се запитате:

 • Необходими ли са всичките ми разходи?
 • Как можете да спестите пари?
 • Има ли спонтанни покупки?
 • Как мога да увелича възвръщаемостта на активите?
 • Как мога да съкратя разходите по задължения?

Не забравяйте да прочетете договора за заем, преди да го подпишете. Разберете всички неразбираеми и противоречиви моменти.

Трябва да знаете със сигурност:

 • Кредитна сума или кредитен лимит за кредитни карти.
 • Срокът на споразумението, срокът за погасяване на кредита.
 • Заемна лихва в проценти годишно
 • Броят, размерът и времето на плащанията по споразумението (график на плащанията).
 • Методи за погасяване на заем, включително поне един безплатен (кредитополучателят има право да извършва плащания без комисионна).
 • За какви санкции, глоби, санкции – какъв е техният размер.

Как правилно да погасявате дълга

Общото правило е просто – трябва да платите според графика за погасяване. Избягвайте забавяния – кредиторите начисляват глоби и комисионни за тях. Периодично прочетете споразумението (или разписката), за да не забравите условията.

Когато напълно сте се разбрали с кредитора, поискайте от него удостоверение за закриване на споразумението или сметката. Това се отнася както за банките, така и за частните търговци.

Пари назаем срещу лихва
Към началото