Кредит до 2000 лв.

Отпускане на кредит до 2000 лв.

Необходими документи за бърз онлайн заем за 2000 лв.

В случай на заем от бърз онлайн кредит от небанкова институция, необходимите документи са с минимално ниво, което е много по-изгодно за кандидата. С този пост ще разберете какви са необходимите документи и критериите за отпускане на заем с помощта на онлайн сайтовете за сравнение на кредити.

Първо, не се изисква обезпечение на недвижимо имущество – за разлика от други видове заеми, бързият онлайн заем не предполага изискване за обезпечение на недвижим имот или автомобил. Има и някои институции за онлайн кредитиране, които предлагат по-големи суми пари под формата на потребителски заем, но като компенсация изискват ипотеката на имот.

Парите достигат до кандидата бързо. Средствата достигат до сметката на кандидата в рамките на максимум 48 часа. Това е основно предимство, особено за тези, които се нуждаят от пари спешно.

 

Необходими документи за онлайн кредит от 2000 лв.

В началото трябва да се отбележи, че в допълнение към необходимите документи, нивото на допустимост на кандидата е свързано с възрастта, гражданството и други критерии, като броя на членовете на семейството, дали кандидатът не е регистриран в ЦКР и т.н.  Разбира се, основният диференциращ фактор за такъв заем са документите за доходите.

Лихвеният процент е нисък в сравнение с други видове онлайн заеми – по-голямата част от банковите институции, които отпускат такъв заем, предлагат възможност за избор между заем с лихвен процент с фиксирана стойност и заем с променлива стойност (в зависимост от кредитиращата институция).

Ето необходимите документи за банков потребителски заем:

  • Доказателство за доход, т.е. за работна заплата и трудов договор – може да се иска само за тези, които са служители в специални държавни структури, които са сключили трудови договори за определен период или които не отговарят на условията, свързани с трудовия стаж на текущата работа (по-малко от 3 – 6 месеца);
  • Удостоверение за пенсиониране – копие от този документ се изисква за достъп до банкови заеми от пенсионери;
  • Копие от разписка за пенсия / извлечение от банкова сметка не по-стара от 3 месеца – за пенсионери, които регистрират доход от пенсия;
  • Други документи, необходими за получаване на потребителски заем – това включва копия на личната карта и други
Кредит до 2000 лв.
Към началото