Кредити независимо от ЦКР

Къде да намерим кредити независимо от ЦКР?

Бърз онлайн кредит независимо от кредитна история

Като се има предвид, че банките обикновено ви искат много документи, за да ви отпуснат кредит, най-добре е да се свържете с небанкова финансова институция.

За щастие има много институции от този вид, от които можете да получите пари на заем без документи изцяло онлайн дори в рамките на 24 часа. В повечето случаи ще трябва само да попълните електронен формуляр с данните от вашата лична карта.

Всички институции, към които можете бързо да се обърнете за заем само с лична карта, разполагат с уебсайтове с интуитивен интерфейс, които съдържат всички подробности и отговори на вашите въпроси.

Освен това тези сайтове съдържат и електронен онлайн калкулатор, който ще ви помогне да разберете общата сума, която трябва да върнете. Обикновено лихвите, които трябва да платите, са фиксирани и се насърчава предсрочното погасяване.

кредити- заеми

Ако искате да получите бърз кредит само с документ за самоличност и независимо от вашата кредитна история, трябва да знаете, че повечето небанкови институции правят справка в ЦКР, но независимо от нея, отпускат бърз онлайн кредит на кредитоискателя, с тази разлика, че може да начислят по-висока лихва.

Трябва също така да се отбележи, че има и институции, които ви предлагат възможност да получите парите на ръка в офис, чрез касите на Изи Пей или директно на банковата ви сметка, дори ако до този момент сте били класифицирани като лош платец или човек с просрочени задължения.

Препоръчително е да платите дължимата сума на датата на падеж, защото в противен случай ще трябва да понесете неустойки. Все пак трябва да знаете, че лихвите са фиксирани и не се изиска обезпечение или други видове гаранции.

Въпреки че има няколко институции, към които може да се обърнете за бърз паричен заем само с лична карта и дори и да имате лоша ЦКР. По-долу ще ви представим онлайн кредитните компании с най-изгодните оферти. Следователно можете изберете оферта от всяко небанково дружество от нашето сравнение. Кандидатствайте директно с бутона Заяви!

Кредити независимо от ЦКР
Към началото