Кредити за пенсионери

Кредити за пенсионери без поръчител

 

кредити за пенсионери без поръчителПенсионерите са една от социалните категории, които в миналото са били лишени от възможността да получат пари на заем. С развитието на небанковия кредитен пазар у нас по-голямата част от тях вече имат право на заем за пенсионери. Като цяло това е един от най-използваните начини за заемане на пари от пенсионерите в България.

 

Въпреки това, през последните години, поради пускането на подобни продукти от небанкови компании, вече е възможно да се получат както онлайн заеми за пенсионери, така и всякакъв вид кредит за лични нужди. Ако се интересувате от такъв вид заем, влезте в интернет и напишете в търсачката заем за пенсионери. Онлайн може да откривате и сравнявате най-изгодните заеми за пенсионери.

 

Дали възрастта все още е пречка за получаване на заем за пенсионери?

Допреди няколко години много пенсионери, които искаха да вземат заем, трябваше да са на определена възраст, а хората над 70-75 години не можеха да получават одобрение за кредитиране. Наскоро на пазара бяха пуснати обаче нови продукти от категорията заеми за пенсионери без възрастова граница, така че всички пенсионери да могат да получат това право.

Тъй като това не са малки суми пари и срокът на изплащане обикновено е от 45 дни до 60 месеца, на пенсионерите на по-голяма възраст се предлага допълнителен шанс да облекчат старостта си във времена, когато пенсията им не е достатъчна.

 

Кои са най-изгодните кредити з пенсионери?

По отношение на онлайн кредитите през последните години небанковите компании са най-популярните опции на пазара, поради широката гама от възможности за заем. Със сигурност, компаниите са заинтересовани да достигнат колкото се може повече пенсионери, така че те им предоставят както бързи, така и потребителсски заеми. Това, което е много изгодно за този вид заеми за пенсионери, е, че нараства както възрастовата граница на хората, които могат да получат такъв заем, така и неговият размер, като същевреенно се удължава и срокът на погасяване

Кредити за пенсионери
Към началото