Изчистване на кредитна история

Изчистване на кредитна история / ЦКР

Т. нар. изчистване на лоша кредитна история означава да подобрите кредитния си статус дори, ако в миналото сте допускали просрочия по минали кредити. Изчистване на кредитното досие не включва само вашите дългове, но и означава да плащате вашите комунално-битови сметки навреме, да не дължите пари на мобилни оператори, да плащане навреме вашите данъци, осигуровки и т.н.

От тази публикация ще разберете как да получите заем, ако по някаква причина сте придобили лоша кредитна история.

Макар и рядко има случаи, в които в ЦКР може да фигурира нереален кредит, който не сте теглили и той е в резултат на допусната грешка. Свържете се с кредиторd, ако в досието ви е отбелязан несъществуващ заем и пуснете молба за неговото изчистване от кредитния регистър.

На практика, съществуват банкови организации, които предлагат заеми на лица с лоша кредитна история. Те не изискват чиста кредитна история, но за това ще трябва да плащате по-висока лихва. Предимството е, че се нуждаете само от лична карта за регистрация и можете да получите пари в брой или да ги прехвърлите на картата си. Основният недостатък на тези кредити е, че сумите са в по-малки стойности, за по-кратък период и с по-висока лихва.

На първо място,  трябва да знаете дали имате влошена кредитна история, защото нито една голяма държавна банка няма да ви даде възможност да вземете заем. Това е така, защото банките имат значителен брой кредитополучатели с неизплатени заеми, така че банката няма смисъл да отпуска заем на друг необезпечен кредитополучател. В този случай заемът за такъв длъжник може да се търси от други по-малко популярни банки.

На второ място,  това, което ще срещнете като оферти, ако не предприемете мерки по изчистване на лошото ви цкр е по-високия лихвен процент.

Можете също да получите достъп до заем от небанкова организация, ако горните опции не са ви допаднали. Можете да ги намерите в интернет и да кандидатствате за „Заем за хора с лошо цкр“. Уверете се, че сте изчели внимателно всичко, описано в договора.

Искане от клиенти на копие от тяхното кредитно досие от ЦКР, където се съхранява историята за длъжниците, може да се получи безплатно веднъж годишно. Преди да вземете заем, разберете дали кредитната ви история е наистина лоша и дали имате наистина забавяния или са в резултат на административна грешка.

 

 

Изчистване на кредитна история
Към началото