Бързи кредити за българи в чужбина

Българите, живеещи в чужбина имат възможности за получаване на ипотечен, потребителски или бърз кредит от чуждестранни банки и фирми. Процесът на кредитиране не е по-лесен от този в страната и дори може да бъде много по-сложен, но важното е, че българите имат това право.

Разбира се, започваме от предположението, че кандидатът за кредит в чужбина има доход и въз основа на този доход той отговаря на условията за кредит или други банкови услуги. Важно е да се отбележи, че българите, които са в чужбина, имат достъп до заеми в страната, но само тези, които са в страните от Европейския съюз. Освен това съществува и възможност за кандидатстване за заеми до банки, които имат представителство в чужбина, както и до банки с активи в България.

Заемът за българи в чужбина е подобен на този в родната страна, като някои банкови или небанкови финансови институции ще изискват определен брой съдлъжници за вида на искания кредит. От тези съдлъжници може да се изиска деклариран доход и положителна кредитна история. Също така, някои банки или финансови институции могат да изискват обезпечение, ипотека, гаранция или други видове обезпечения като движимо и недвижимо имущество. Това условие не е задължително, защото някои институции може да ограничат изискванията си само до доказване на доходите. След като клиентът е доказал, че пребивава в държава-членка на Европейския съюз, той ще бъде помолен за доход и определен стаж на последното работно място, като обикновено повечето банки изискват минимален период от една година.

Ако отговаряте на редица условия, наложени от политиките и общите условия на банката, от която решите да кандидатствате в съответната държава и да получите одобрение за отпускане на средства. Големите и държавните банки имат най-много средства и дават одобрение на най-големите тавани. Ако сте в чужбина, вие също ще имате право да поискате подходяща за нуждите ви финансов продукт, ако отговаряте на условията на конкретния заемодател. Известно е, че за да отпуснат кредит банките изискват документи, които трябва да бъдат преведени и понякога легализирани.

Бързи кредити за българи в чужбина
Към началото