Кредитът, като възможност за внедряване на нови технологии

Притиснати от трудностите на ежедневието редица фирми у нас бяха принудени да пристъпят към тегленето на бизнес заем. Едни се обърнаха за това към банките, други към съмнителни лихвари, а трети към новите финансови институции като Mini. Без значение на кой вариант заложи бизнесът, получените свежи пари успяха да покрият появилите се пробойни и да дадат време за кратко отпускане.

Прави впечатление обаче, че в последните няколко години все повече фирми у нас започнаха да изпитват сериозни финансови затруднения и търсенето на пари на заем започна да се превръща в основно занимание.

За наша радост обаче се намират и такива, които търсят пари, не за да закърпят положението, а за да платят поредните нови технологии, които имат намерение да внедрят в производствената дейност. Част от фирмите у нас вече успяха да внедрят редица нововъведения, благодарение на участието си в европейските програми. Други пък, поради една или друга причина, не успяха да се класират в проектите и прибегнаха до тегленето на бързи кредити, средствата, от който бяха насочени за внедряване на нови технологии. С оглед на това, че днес икономиката ни работи на свободните пазари и за производството на редица стоки се изискват куп сертификати, то инвестициите в нововъведенията изглеждат оправдани. Точно поради тази причина редица банкови и кредитни институции успяха да привлекат редица фирми за свои клиенти, като обясняваха и даваха информация дори онлайн като mini , за да им отпуснат необходимите за въвеждане на иновативни технологии средства.

За съжаление част от фирмите у нас се сетиха за това твърде късно и положеното начало за реорганизация и нови технологии бе безвъзвратно закъсняло. Други обаче, като че ли уцелиха точния момент за теглене на изгодния бизнес заем, средствата от който отидоха по предназначение и изградиха ново лице на дадената фирма, като по този начин откриха редица възможности за работа с взискателните западноевропейски партньори.

Кредитът, като възможност за внедряване на нови технологии
Към началото