Кредити в лева или в евро?

Когато стане въпрос за тегленето на бърз заем, винаги се замисляме в каква валута да е той, но не всеки може да си отговори лесно на този въпрос. В днешната статия ще Ви разясним в каква валута е по-добре да теглите необходимите ви пари на заем.

На пръв поглед може да не ни се стори важно, поради факта, че в страната ни курса на еврото е фиксиран и се определя от валутния борд. Този курс в България е фиксиран на 1.95 лева. Поради този факт, а също така, че вече сме членки на Европейския съюз, можем лесно да теглим заеми в евро.

От друга страна на везната слагаме кредити без поръчител в лева. Това, че нашата национална валута е добре не означава, че е по-добре да теглим необходимите пари до заплата в лева. Но ако се замислим малко по-дълбоко в тази важна тема, ще разберем, че това може да доведе и до загуби или съответно ползи за кредитополучателите. Затова въпросът може да се сведе до това кои банки ни предоставят по-добри и гъвкави условия, които да отговарят на нашите нужди, когато прибягваме то теглене на заеми.

За един кредитополучател е от изключителна важност не само какви са лихвите в момента на тегленето на заеми, но и каква ще е тяхната тенденции в бъдеще. Това е особено важно, ако сме решили да теглим изгодни ипотечни кредити, тъй като те са за дълъг период от време, а именно между 10 и 30 години най-често. Днес целта на банките е да стимулират тегленето на заемите в лева, тъй като техният общ дял за страната ни е по-малък. Причината за това е ясна, а именно левовия ресурс на нашите бани е голям, но в същото време той не работи за тяхна полза, тоест излиза им относително скъпо. Ето защо те се опитват един вид да насърчат своите клиенти да изберат кредити в лева.

Но на какво още трябва да обърнете внимание, когато избирате валута при теглене на заеми в страната ни. Днес много фирми развиват бизнеса си в Европа, а това предраполага, че печалбата им е в една валута. Погледнато от тази страна, за тях не е изгодно тегленето на кредити в лева, тъй като след това ще се налага обръщането им в евро, което може да доведе до финансови загуби, ако сумата на парите на заем е по-голяма.

Днес не можем да поставим всички предлагани заеми под един знаменател, тъй като ще е некоректно и неточно. Трябва да си разделим цялата тази тема, а именно за това в каква валута е по-добре да теглим нашите заеми, на отделни подвъпроси. Причина за това е, че всеки клиент, който желае да се възползва от кредити има различни нужди. Затова подхода към тази тема в днешната статия е по-скоро общ, а не за всеки клиент по-отделно.

Кредити в лева или в евро?
Към началото