Кредит за теб до минути

Credit Landia

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ

Кредит за неработещи

Бързи кредити за безработни / неработещи

Хората без редовен доход често са в лошо финансово положение. Много често решението на проблема е да се вземе кредит без доход. Въпреки това, не всички кредитори са готови да поемат такива ангажименти. Прочетете тази публикация и разберете повече за заемите без доход.

Continue reading “Кредит за неработещи” »

Кредити за пенсионери

Кредити за пенсионери без поръчител

 

кредити за пенсионери без поръчителПенсионерите са една от социалните категории, които в миналото са били лишени от възможността да получат пари на заем. С развитието на небанковия кредитен пазар у нас по-голямата част от тях вече имат право на заем за пенсионери. Като цяло това е един от най-използваните начини за заемане на пари от пенсионерите в България. Continue reading “Кредити за пенсионери” »

Бързи кредити за българи в чужбина

Българите, живеещи в чужбина имат възможности за получаване на ипотечен, потребителски или бърз кредит от чуждестранни банки и фирми. Процесът на кредитиране не е по-лесен от този в страната и дори може да бъде много по-сложен, но важното е, че българите имат това право. Continue reading “Бързи кредити за българи в чужбина” »